Ηλεκτρονικά εξαρτήματα ημιαγωγών και δελτίο

Ηλεκτρονικό εξάρτημα δελτία και κατασκευαστές αναζήτηση.
Δωρεάν ηλεκτρονική μηχανική εργαλείο που σας επιτρέπει να εντοπίσετε προϊόν δελτία από εκατοντάδες ηλεκτρονικό εξάρτημα κατασκευαστές παγκοσμίως.

 • Μέρος Όνομα
 • Κατασκευαστής
 • Περιγραφή
 • 026Y120R5A0C2D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0C2A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0C1D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0C1A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0B2D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0B2A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0B1D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0B1A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0A2D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0A2A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0A1D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R5A0A1A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102C2D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102C2A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102C1D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102C1A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102B2D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102B2A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102B1D
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors 
 • 026Y120R102B1A
 • CTS Corporation 
 • Industrial 15/16 Inch (24mm) Diameter, 5-Watt, Wirewound Variable Resistors