Ηλεκτρονικά εξαρτήματα ημιαγωγών και δελτίο

Ηλεκτρονικό εξάρτημα δελτία και κατασκευαστές αναζήτηση.
Δωρεάν ηλεκτρονική μηχανική εργαλείο που σας επιτρέπει να εντοπίσετε προϊόν δελτία από εκατοντάδες ηλεκτρονικό εξάρτημα κατασκευαστές παγκοσμίως.

 • Μέρος Όνομα
 • Κατασκευαστής
 • Περιγραφή
 • CCF-5516K5FKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF5516K5FKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-5516K5FKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF5516K5FKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-5516K2FKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-5516K2FKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55169RFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55169RFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55169RFKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55169RFKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55169KFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55169KFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55169KFKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55169KFKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55165RFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55165RFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55165RFKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55165RFKE36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF-55165KFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance  
 • CCF55165KFKR36
 • VISAY[Vishay Siliconix]  
 • Metal Film Resistors, Industrial, Tolerance