Κατάλογος ADI Δεδομένων

 • Μέρος Όνομα
 • Κατασκευαστής
 • Περιγραφή
 • 1B22
 • ADI 
 • inputv0to10v420ma020ma 
 • 1B31AN
 • ADI 
 • inputv9528voutputv415v100ma 
 • 1B31SD
 • ADI 
 • inputv9528voutputv415v100ma 
 • 1B32AN
 • ADI 
 • inputv5voutputv10v 
 • 1B41BN
 • ADI 
 • inputv15voutputv10v 
 • AC1226
 • ADI 
 • inputv36voutputv5v80ma